De openingstijden worden elk jaar aangepast aan het gebruik, de accommodatie zal tijdens de meest onrendabele uren niet meer worden opengesteld.
De basis openstellingsuren staan echter wel vast.
Wij willen bezoekers die geen mogelijkheden hebben om via de website of sociale media de aangepaste openingstijden te controleren toch in de gelegenheid stellen te komen zwemmen.
Zwemmen kan dus altijd binnen de vaste uren*.

Op diverse dagen wordt het bad ook voor andere activiteiten zoals schoolzwemmen gebruikt. Het bad is dan gesloten voor vrijzwemmen.
Tijdens onweer kan er niet worden gezwommen. Aanwezige kinderen worden door ons NIET zelfstandig naar huis gestuurd!

Het Bernissebad is in 2024 geopend van 12 mei tot en met 1 september.

Actuele openingstijden*

Dagelijks Gesloten

Maandag t/m vrijdag vanaf opening tot 9:00 uur, en zondag tot 12:00 uur Alleen banen zwemmen.

* Bij koude dag / regen aangepaste middagopeningstijden

Temperatuur buiten lager dan 19°C ma-vr vanaf 15:30. Zondag van 11:00 tot 13:00 uur.
Bij tropische dagen proberen wij extra open te zijn, dit is echter wel afhankelijk van het aantal beschikbare toezichthouders.

Wij zijn een vrijwilligers organisatie, graag vragen wij uw begrip hiervoor.