Entree 0 tot 2 jaar                                      gratis

Entree 2 t/m 17 jaar                               €     4,50

Entree volwassenen en senioren              €     6,00

11 badenkaart 2 t/m 17 jaar                   €   45,00

11 badenkaart volwassenen en Senioren  €   60,00

Abonnement 2 t/m 17 jaar                      €   70,00

Abonnement volwassenen & Senioren      € 100,00 (Speciaal voorverkooptarief 67+ t/m 12 mei)

Gezinsabonnement*                               € 200,00

*geldig voor 2 volwassenen + alle op 1 adres inwonende kinderen (ingeschreven op dat adres t/m 17 jaar)

Nieuw abonnement (bij verlies)          €     7,50

**** Wij behouden ons het recht binnen 1 werkdag prijswijzigingen en/of prijstoeslagen door te belasten door aanpassingen in logistieke, grondstof en energiekosten.