Wij zijn financieel volledig afhankelijk van giften van sponsors en donateurs, subsidieverstrekkers en van inkomsten van gebruikers van het zwembad. Draagt u het Bernissebad een warm hart toe of als u zelf niet kunt of wilt zwemmen, maar u vindt het toch belangrijk dat het Bernissebad blijft bestaan, dan kunt u donateur worden. Om ook in de toekomst van het zwembad te kunnen genieten hebben we een goede financiële basis nodig. Wij vragen dan ook uw steun om een donatie te doen.

De bedragen zijn ook te combineren.

Bedrijven kunnen zich mbt sponsoring informatie inwinnen via penningmeester@bernissebad-heenvliet.nl