Met het toestaan gaat u akkoord met het gebruik van cookies en indien ingegeven uw persoonlijke gegevens in een geautomatiseerd bestand. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verwerken van bestellingen / abonnement gerelateerde zaken en/of u te benaderen in geval van bijzonderheden in het zwembad als het gaat om minderjarige kinderen. U kunt zich ten aller tijde beroepen op vergetelheid.

Deze gegevens worden nimmer aan derden doorverkocht of zonder toestemming doorgegeven als u daar niet mee geholpen wordt.

Heeft u vragen of opmerking hieromtrent kun u deze neerleggen bij het secretariaat.

Uitgebreide privacy verklaring